Generic selectors
הצג תוצאות מדויקות בלבד
Search in title
Search in content
תפילות
חנויות
טרמפים
השבת אבידה
מוסדות חינוכיים
אנשי מקצוע
contact
גמחים

קהילות יעקב

רח' הרב אלישיב 6 קומה א' בדירת הת"ת שע"י ק"ק פרושים
0548434288, 0548461459
יום ב', 8:40 – 8:10 בערב, מורינו הרב שליט"א
יום ד', 7:45 – 7:15 בערב, תלמיד מורינו הרב, הגאון רבי יעקב לנדו שליט"א, 0533151548
יום ו', 10:30 – 10:00 בבוקר, חתן ותלמיד מורינו הרב, הגאון רבי אפרים לייכטר שליט"א, 0527692721
מוצש"ק 10:30 – 10:00 בלילה, חתן ותלמיד מורינו הרב, הגאון רבי אפרים לייכטר שליט"א, 0527692721

 בשאלות ששייך לשאול בטלפון, ניתן להתקשר לרבני בית ההוראה בכל ימות השבוע בשעות בין הסדרים.
 בכל ענייני בית ההוראה ניתן לפנות לטל' 0548434288 או לטל' 0548461459.
 הנצרך לשאלה הלכתית ביום או בשעה שאין בה בית הוראה, יכול להתקשר לטל' הנ"ל, מכיון שלפעמים רבני בית ההוראה מזדמנים לשכונה גם בימים או
בשעות אחרות.
מכיון שהוצאות בית ההוראה גדולות מאד, והם נופלות על כתפי יחידים, ראוי להשתתף בהוצאות בטל' הנ"ל.

עוד מידע נחוץ

 • הכל
 • ארגונים
 • בריאות
 • בריאות - קופות חולים סמוכות לשכונה
 • בתי הוראה
 • טיפת חלב
 • מוסדות חינוך
 • מידע עירייה
 • מעונות יום
 • מקוואות
 • סופרמרקטים ומכולות בסביבה
 • סניפי דואר
 • קווי מידע שכונתיים
 • רבנים
קהילות יעקב רח' הרב אלישיב 6 קומה א' בדירת הת"ת שע"י ק"ק פרושים 0548434288, 0548461459 יום ב', 8:40 – 8:10 בערב, מורינו הרב שליט"א
יום ד', 7:45 – 7:15 בערב, תלמיד מורינו הרב, הגאון רבי יעקב לנדו שליט"א, 0533151548
יום ו', 10:30 – 10:00 בבוקר, חתן ותלמיד מורינו הרב, הגאון רבי אפרים לייכטר שליט"א, 0527692721
מוצש"ק 10:30 – 10:00 בלילה, חתן ותלמיד מורינו הרב, הגאון רבי אפרים לייכטר שליט"א, 0527692721

 בשאלות ששייך לשאול בטלפון, ניתן להתקשר לרבני בית ההוראה בכל ימות השבוע בשעות בין הסדרים.
 בכל ענייני בית ההוראה ניתן לפנות לטל' 0548434288 או לטל' 0548461459.
 הנצרך לשאלה הלכתית ביום או בשעה שאין בה בית הוראה, יכול להתקשר לטל' הנ"ל, מכיון שלפעמים רבני בית ההוראה מזדמנים לשכונה גם בימים או
בשעות אחרות.
מכיון שהוצאות בית ההוראה גדולות מאד, והם נופלות על כתפי יחידים, ראוי להשתתף בהוצאות בטל' הנ"ל.
לצפיה בקובץ שצורף לחץ כאן