Generic selectors
הצג תוצאות מדויקות בלבד
Search in title
Search in content
תפילות
חנויות
טרמפים
השבת אבידה
מוסדות חינוכיים
אנשי מקצוע
contact
גמחים

דרשו

רח' הרב אלישיב 6
055-6796849
ס"ד יתקיימו מחר מבחני דרשו בשכונה
מבחן דף היומי ומשניות
המבחנים יהיו בס"ד בקופסא ליד רח' הרב אלישיב 6
וכן יהיה שם מקום להחזרה.
לגבי מבחן דף היומי בהלכה
המבחן יתקיים באמצעות הטלפון כמו שפורסם בדרשו
לגבי מבחן דף הכולל
המעוניין במבחן יתקשר למספר 055-6796849
בברכת התורה

עוד מידע נחוץ

 • הכל
 • ארגונים
 • בריאות
 • בריאות - קופות חולים סמוכות לשכונה
 • בתי הוראה
 • טיפת חלב
 • מוסדות חינוך
 • מידע עירייה
 • מעונות יום
 • מקוואות
 • סופרמרקטים ומכולות בסביבה
 • סניפי דואר
 • קווי מידע שכונתיים
 • רבנים
דרשו רח' הרב אלישיב 6 055-6796849 ס"ד יתקיימו מחר מבחני דרשו בשכונה
מבחן דף היומי ומשניות
המבחנים יהיו בס"ד בקופסא ליד רח' הרב אלישיב 6
וכן יהיה שם מקום להחזרה.
לגבי מבחן דף היומי בהלכה
המבחן יתקיים באמצעות הטלפון כמו שפורסם בדרשו
לגבי מבחן דף הכולל
המעוניין במבחן יתקשר למספר 055-6796849
בברכת התורה