• יום חול
  • שבת

שחרית

מנחה

ערבית

קבלת שבת

שחרית

מנחה

ערבית