• יום חול
  • שבת

שחרית

🕑 7:00
🕍 חניון B צפון
🕑 7:30
🕍 חניון B מזרח
🕑 8:00
🕍 חניון B דרום
🕑 8:20
🕍 חניון B צפון
🕑 8:40
🕍 חניון B מזרח
🕑 9:00
🕍 חניון B דרום

מנחה

🕑 13:30
🕍 חניון B צפון
🕑 20 דקות לפני השקיעה
🕍 חניון B דרום
🕑 30 דקות לפני השקיעה
🕍 חניון A צפון
🕑 30 דקות לפני השקיעה
🕍 חניון B מזרח

ערבית

קבלת שבת

שחרית

מנחה

ערבית