דרכי יושר - תלמוד תורה
🏫 שבט יששכר 3 ☎️ 086352121 📝
תשבר - תלמוד תורה
🏫 שבט יששכר 3 ☎️ 086453322 📝